Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport januari-juni 2018

Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport för perioden januari-juni 2018, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under perioden 

ChemoTech signerar avtal med distributör i södra Indien 

Styrelsen föreslår säkerställd företrädesemission 

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission 

• ChemoTechs distributör ABEX får ’Special Access’, ett specialtillstånd för att få importera IQWave™ 

ChemoTechs VD tecknar ytterligare aktier i nyemissionen 

ChemoTech har signerat distributörsavtal i Pakistan 

• ChemoTech stängde Bolagets nyemission med en teckningsgrad på 66,4% 

Studie med IQWave™ D-EECT får etiskt godkännande 

Perioden april-juni 2018

• Omsättningen i det svenska Bolaget var 104 (0) KSEK.

• Omsättningen i koncernen var 280 (0) KSEK.

• Rörelseresultatet var -1 524 (-2 604) KSEK.

• Resultat före skatt var -1 555 (-2 616) KSEK.

• Resultat per aktie var -1,06 (-1,79) SEK.

• Soliditeten var 79 (87) %.

Perioden januari-juni 2018

• Omsättningen i det svenska Bolaget var 310 (38) KSEK.

• Omsättningen i koncernen var 691 (38) KSEK.

• Rörelseresultatet var -2 807 (-5 035) KSEK.

• Resultat före skatt var -2 850 (-5 057) KSEK.

• Resultat per aktie var -1,95 (-3,46) SEK.

• Soliditeten var 79 (87) %.

Se bifogad pdf-fil för att läsa rapporten i sin helhet.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 15 augusti 2018 kl. 08.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva regionen.

Prenumerera