Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport januari-mars 2019

Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport för perioden januari-mars 2019, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.

Verksamheten i korthet                                                                                          

  • Bra orderingång med fyra IQwave™ samt återkommande köp av behandlingskit
  • Nya distributörsavtal slutna i Singapore, Vietnam och Kenya
  • Uppstart av nytt affärsområde inom veterinärmedicin
  • Framgång i första fasen i EUs Horizon 2020 SME Instrument-program samt bidrag till fortsatt ansökan

Finansiellt Q1 2019

  • Riktad nyemission inbringar sex MSEK
  • Erhållet banklån om fem MSEK
  • Inklusive nyemissionen och banklånet uppgick tillgängliga likvida medel till 13,8 MSEK vid periodens utgång

Nettoomsättning        20 (393) TSEK

Rörelseresultat      -2 793 (-1 621 TSEK

Nettoresultat         -2 599 (-1 584) TSEK

Resultat per aktie      -1,08 (-0,89) SEK

Med en bättre orderingång än förväntat blev första kvartalet en bra start på 2019. Ett kvartal med order på fyra IQwave™ samt återkommande köp av behandling kit.

Mohan Frick, VD

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: info@chemotech.se

Denna information publicerade 8 maj 2019 klockan 17.45

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250,
E-mail:
ca@vhcorp.se


Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera