Scandinavian ChemoTech AB (publ) flyttar fram årsstämman till 19 maj 2020

Report this content

Styrelsen i Scandinavian ChemoTech AB (publ) har av administrativa orsaker beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till 19 maj 2020 kl. 14.00.

Beslutet att flytta fram årsstämman beror på administrativa orsaker, säger ordförande IngaLill Forslund-Larsson. Kallelse till årsstämman skickas senast fyra veckor före det nya datumet.
Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas 13 maj kl. 14.00 2020.

Stämman kommer att hållas i hus 301 på Medicon Village i Lund. Vilken lokal stämman kommer hållas i kan komma att ändras som en följd av rekommendationer och regler som beslutats av myndigheterna som en följd av situationen kring coronaviruset och COVID-19.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tele: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Prenumerera

Dokument & länkar