Scandinavian ChemoTech AB förbereder för expansion och rekryterar en Chief Operating Officer

ChemoTech signerade idag avtal med Urban Widén som på konsultbasis kommer att gå in som bolagets Chief Operating Officer. En strategisk roll där han tillsammans med VDn och grundaren Mohan Frick kommer att ta bolaget in i en ny och spännande fas.

Urban Widén är en mycket erfaren strateg inom life science med en imponerade erfarenhet från den kommersiella sidan som bl.a. dotterbolagschef inom AstraZeneca. Urban har också erfarenhet från så väl operativa roller som styrelseroller i entreprenörsdrivna bolag vilket bidrar med ytterligare viktiga erfarenheter för Scandinavian ChemoTech.

Senast kommer Urban från en tjänst som tillförordnad VD i Lumito AB (publ) där han med kort varsel fick ta över rodret som VD. Ett uppdrag som visade på drivkraft och engagemang.

”När nu Scandinavian ChemoTech planerar för en ny expansiv fas och snabb tillväxt kommer Urban att utgöra en viktig förstärkning av ledningsgruppen. Jag hälsar Urban varmt välkommen till teamet” - säger Bolagets VD Mohan Frick

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-29 08:30 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

 

Prenumerera

Media

Media