• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • Scandinavian ChemoTech AB utökar sitt samarbete med Gamma Gurus Pty Ltd i Australien till att även omfatta Human Care

Scandinavian ChemoTech AB utökar sitt samarbete med Gamma Gurus Pty Ltd i Australien till att även omfatta Human Care

Report this content

ChemoTech har idag tecknat ett distributörsavtal för sin Human Care-division med Gamma Gurus, som idag är distributör för Vetiqure AB, ChemoTechs dotterbolag för Animal Care.

Som kommunicerats den 18 oktober 2022, har Gamma Gurus och ChemoTech fört diskussioner om att utöka samarbetet till att innefatta IQwave™-enheten för Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE) och därmed inkludera humanvårdsmarknaden i Australien. Idag har detta avtal undertecknats av båda parter.

Mot bakgrund av att cancer blivit den främsta dödsorsaken i Australien, investerar landet aktivt i avancerad forskning och behandlingar för olika cancertyper.1, 2 Landets robusta sjukvårdsinfrastruktur, välreglerade kliniska prövningar och patientfokuserade tillvägagångssätt bidrar till dess framskjutna position vad gäller att leverera heltäckande och innovativ cancervård. TSE har en betydande potential för personligt anpassad behandling av både ytliga som djupa solida tumörer, särskilt när de integreras med kemoterapi, immunoterapi och strålbehandling.

"Trots sitt geografiska avstånd från Europa och Indien förblir Australien en central marknad på grund av dess betydande hudcancerprevalens och värdefulla kliniska forskningsmöjligheter. Vårt mål är att etablera både kommersiella vägar och akademiska samarbeten för att främja TSE för solida tumörer, genom att använda uppfinningsrika ramverk för medicinska prövningar som integrerar TSE med immunoterapi och strålbehandling för både kurativa och palliativa sammanhang”, säger Dr Suhail Medical Director på Scandinavian ChemoTech.

"Gamma Gurus är glada över att kunna erbjuda tillgång till IQwave och dess TSE-teknologi, inom våra utsedda territorier, vilket ger värdefulla lösningar till marknaden för human cancervård. Potentialen för TSE när det gäller att åtgärda olika behandlingsluckor i solid tumörterapi är anmärkningsvärd, och de kommande kliniska prövningarna har goda förutsättningar att förbättra teknologins tillämpbarhet på australiensisk cancervård”, säger Jason Beirne, Managing Guru på Gamma Gurus.

"Att utöka verksamheten i Australien tillsammans med Gamma Gurus, på en högst strategisk marknad, är mycket spännande. Vårt distributörsavtal med Gamma Gurus visar på en lovande start på de australiensiska och närliggande marknaderna, vilket öppnar dörrar för avancerade TSE-behandlingar och kliniska prövningar", säger Mohan Frick, CEO för Scandinavian ChemoTech.

Om Gamma Gurus Pty Ltd

Gamma Gurus har över 100 års samlad erfarenhet av diagnostisk bildbehandling, strålterapi och hantering av radioaktivt material. Bolagets mål är att tillhandahålla oöverträffade lösningar och tjänster till sina kunder med en professionell och problemfri attityd. Gamma Gurus omfattande nätverk säkerställer att de kommer att kunna köpa de bästa produkterna från hela världen för att möta behoven hos den lokala sjukvården. Med decennier av lokalkännedom garanterar bolaget att både leverantörer och kunder har stöd för att navigera i de komplexa regulatoriska, logistiska och tekniska nyanserna på de lokala marknaderna.

  1. How the 2022–23 Budget is investing in cancer prevention, diagnosis and treatment (no date) Department of Health Australian Government. Available at: https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2022/03/budget-2022-23-investing-in-cancer-prevention-diagnoses-and-treatment-budget-2022-23-investing-in-cancer-prevention-diagnoses-and-treatment.pdf (Accessed: August 10, 2023).
  2. Budget Paper No. 3 | Part 2: Payments for specific purposes | Table 2.3.2 Health infrastructure Gov.au. Available at: https://budget.gov.au/content/bp3/download/bp3_04_part_2_health.pdf (Accessed: August 10, 2023).

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO

Tel: +46 (0)10-218 93 00

E-mail: ir@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.