Scandinavian ChemoTech AB utser ny tf. CFO

Report this content

ChemoTech har glädjen att meddela att Annette Colin tillträder som ny tf. CFO.

ChemoTechs nuvarande CFO, Arne Bojesson, har av personliga skäl valt att lämna sin roll per den 31 augusti 2019.

Annette Colin kommer att tillträda som tillförordnad CFO för Scandinavian ChemoTech. Annette har mer än 25 års erfarenhet och har jobbat bl.a. som CFO och CEO för flera noterade bolag. Hon har erfarenhet från såväl M & A- som IPO-transaktioner. Annette har dedikerat större delen av sin karriär till bolag inom Life Science. Hennes senaste uppdrag inkluderar Annexin Pharmaceuticals AB (publ) Observe Medical International (publ), Stille AB (publ), Lindab International AB (publ), Perbio Science AB (publ) och E&Y.

Annette är en mycket erfaren CFO inom Life Science och i internationella bolag och har i sina tidigare roller varit väldigt engagerad i det operativa arbetet, vilket passar mycket bra i ett bolag som ChemoTech som har en liten men internationell ledningsgrupp”, säger Mohan Frick, VD.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick

VD

+46 (0)10-218 93 00

info@chemotech.se

Certified Advisor är:
Västra Hamnen Corporate Finance AB., Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 Augusti 2019 kl 15.00 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen. Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.


Prenumerera