• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • Scandinavian ChemoTech får sin första leverans av CE-märkta behandlingskit för IQwave™

Scandinavian ChemoTech får sin första leverans av CE-märkta behandlingskit för IQwave™

Report this content

Som en viktig del i det stora CE-märkningsprojektet får bolaget inom kort sin första leverans av CE-märkta behandlingskits avsedda för IQwave™ och D-EECT behandling från sin producent.

Även om bolaget inte är klar med certifieringen av hela IQwave™ systemet är det mycket glädjande att vi nått detta delmål. Godkännandet underlättar även försäljningen till statliga sjukhus i såväl Indien som Filippinerna.

För mer information vänligen kontakta:Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: info@penser.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 14 aug 2020 kl 08.50 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Prenumerera