Scandinavian ChemoTech fortsatt optimistiska inför CE-märkningsrevisionen

Report this content

ChemoTech har under början av första kvartalet fortsatt fokusera sina resurser på CE-märkningen av IQwave™ och TSE-plattformen. Igår lämnade ChemoTech in en ny uppdaterad version av den tekniska och kliniska dokumentationen till vårt kontrollorgan.

Sedan bolaget i slutet av december förra året mottog kontrollorganets synpunkter på den förra ansökan har ChemoTechs CE-märkningsteam haft en detaljerad dialog med dem i syfte att minska riskerna för missförstånd och för att få klara direktiv på vilka förändringar som de vill se inför CE-revisionen.

Det tar normalt ca 3–4 veckor för kontrollorganets revisorer att genomföra sin granskning av dokumentation innan de kan delge oss resultatet.

”Det känns skönt att vi efter en bra dialog med vårt kontrollorgan kunnat genomföra de önskade förändringarna så pass snabbt. Även om det skulle komma ytterligare anmärkningar från dem så anser vi att vi har marginal för att hantera detta.” - säger Mohan Frick, CEO Scandinavian ChemoTech

För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, CEO

Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.