• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • Scandinavian ChemoTech fortsätter lanseringsarbetet i Afrika genom ett nytt avtal och order

Scandinavian ChemoTech fortsätter lanseringsarbetet i Afrika genom ett nytt avtal och order

Report this content

ChemoTech expanderar i Afrika genom att signera ett samarbetsavtal för klinisk validering och distribution med Femaug Logistics and Services Ltd (FLS) i Nigeria. ChemoTech får i samband med detta avtal två order som uppgår till ett totalt värde av 50,000 EURO.

Avtalet är tänkt att initialt säkerställa ett samarbete där ledande läkare och beslutsfattare i Nigeria får utbildning och möjlighet att samla in viktig kliniska data för fortsatt lansering i landet och i den ekonomiska västafrikanska egenskapen, EKOWAS, en region med närmre 400 miljoner invånare.

”Det känns oerhört spännande att vi nu kan påbörja ett långsiktigt arbete i Västafrika i syfte att skapa viktiga kliniska evidens och relationer med ledande onkologer. Vi startar vår etableringsprocess i Nigeria och ECOWAS med två order, dock är det först efter det kliniska underlaget från studier eller kliniska utvärdering som D-EECT i större skala kommer kunna lanseras inom Nigerias offentliga sjukvård” - Mohan Frick, CEO
 

ChemoTechs medgrundare Dr. Göran Hellers, som har lång erfarenhet från att etablera medicinteknik inom onkologi i ECOWAS, kommer tillsammans med FLS att ansvara för ChemoTechs etableringsarbete i regionen.

Femaug Logistics and Services Ltd är ett marknadsförings- och distributionsföretag baserat i Nigeria, specialiserat på marknadsföring och distribution av medicintekniska produkter och tjänster. VD:n och medgrundaren Temitope Akintaju och hans partner Femi Israel har tillsammans omfattande erfarenheter inom medicinsk teknik samt i nigerianska och svenska affärsrelationer.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande Onsdagen den 04 mars 2020 kl 11.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumöranpassad elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumöranpassad elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

Prenumerera

Dokument & länkar