• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • Scandinavian ChemoTech har klarat slutrevisionen av IQwave och ökar sina chanser till CE märkning innan deadline

Scandinavian ChemoTech har klarat slutrevisionen av IQwave och ökar sina chanser till CE märkning innan deadline

Report this content

ChemoTech kan nu summera stora framsteg efter att ha klarat den tre dagar långa och intensiva revision av Bolagets kvalitetssystem samt granskning av dess kritiska processer som krävs för CE-märkning av medicinteknisk utrustning inom EU.

Efter en omfattande revision (fysisk - via video) av Bolagets kvalitetssystem och samtliga processer inför CE-märkningen, som genomfördes under förra veckan, återstår nu enbart slutlig granskning av ett fåtal dokument som skickades in den 12 maj.

”Även om vi inte har säkrat vår CE-märkning ännu så är vi stolta över att klarat av den fysiska revisionen, som är den mest kritiska delen i processen. Detta stärker definitivt Bolagets chanser att fullt ut säkra CE-märkningen under det nu rådande regelverket.” - säger Mohan Frick, VD för Scandinavian ChemoTech

För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, CEO

Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

 

Prenumerera