Scandinavian ChemoTech har säkrat CE-märkta elektroder för djupt sittande tumörer

Report this content

Efter framgångsrika sluttester har Scandinavian ChemoTech, tillsammans med sin samarbetspartner inom elektrodteknologi, utvecklat CE-märkta behandlings-kit för djupt sittande tumörer.

Bolagets nya behandlings-kit är framförallt framtagna för behandling av djupt sittande tumörer. Dessa har nu klarat de viktiga kompatibilitetstesterna mellan de nya elektroderna och vår TSE™-teknologi. Dessa nya kit är avsedda att användas inom både human- och veterinärmedicin.

”Det känns mycket bra att nu kunnat säkra tillgången till CE-märkta behandlings-kits även för djupt sittande tumörer. Detta möjliggör att vi nu kan påbörja kliniska studier på just dessa tumörer som på ett avgörande sätt kan komma att förändra förutsättningarna för både ChemoTech och Vetiqure.” - säger Mohan Frick, CEO Scandinavian ChemoTech

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-25 09:30 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.