• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • Scandinavian ChemoTech ingår avtal med Erik Penser Bank om bevakning av bolaget i form av uppdragsanalyser

Scandinavian ChemoTech ingår avtal med Erik Penser Bank om bevakning av bolaget i form av uppdragsanalyser

Report this content

Scandinavian ChemoTech AB (publ) har ingått ett avtal med Erik Penser Bank AB om att erhålla tjänsten, Penser Access, där skriftliga analysrapporter är den centrala delen av tjänsten.

Syftet med avtalet är att genomföra ett antal uppdragsanalyser som skall syfta till att öka aktiemarknadens kunskaper om bolaget samt ge indikationer om riktkurser.

”Det känns bra att ChemoTech nu fördjupar sitt samarbete med Erik Penser Bank och ger aktiemarknaden tillgång till analyser och beskrivning av den potential som bolaget har, framtaget av väl erfarna analytiker.” - säger Mohan Frick, CEO

För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, CEO

Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: info@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

 

Prenumerera

Dokument & länkar