Scandinavian ChemoTech levererar IQwave™ till Kenya och utbildar första läkaren i Afrika

ChemoTech har nu slutfört leveransen av de IQwave™ som bolaget fick i order i början av året. Ordern är resultatet av ett långt arbete genomfört av bolagets distributör Nobble Drug Healthcare Services (NDHS).

Idag genomförde ChemoTech och NDHS den första certifieringen och träningen i D-EECT behandlingen i Afrika. Utbildningen ägde rum på ett av de större statliga sjukhusen i Kenya. Att få en statlig order var ett viktigt steg i bolagets lanseringsstrategi i Afrika, där betydelsen av att skapa relationer med KOL (Key Opinion Leaders) är betydelsefullt för en fortsatt effektiv och framgångsrik lansering.

”Att som ett första steg i marknadsetableringen vinna en offentlig upphandling är något speciellt och mycket ovanligt. Med denna order kan vi nu etablera en stark relation till de statliga sjukhusen och deras läkare vilket ökar våra möjligheter att få till stånd fler och större upphandlingar i landet” säger VD Mohan Frick, som var på plats under utbildningen.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, 
E-mail: ca@vhcorp.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Prenumerera