Scandinavian ChemoTech mottar sin första order ifrån sin nya distributör i Indien

I dag mottog Scandinavian ChemoTech sin första order värd 3 300 euro ifrån sin nya distributör Horizon Medical Technologies i Indien.

Distributörsavtalet signerades i december 2019 och ordern som lades idag avser behandlings-kit dedikerade till Horizons lansering av IQwave™ tumörspecifik elektroporation.

Horizon är en distributör med mer än 15 års erfarenhet av distribution och affärsutveckling inom området medicintekniska produkter. De har med framgång arbetat med bland annat Dräger, Smith Medical, Zimmer Bio Met. och har mer än 20 privata sjukhus och sjukhusgrupper i norra Indien som kunder och till vilka de nu kommer att börja marknadsföra IQwave™ och Tumörspecifik elektroporation™.

”Det är fantastiskt att samarbetet med Horizon följer den överenskomna planen. Vi har nu ett par intensiva månader framför oss där vi kommer stödja Horizon i att nå sina förväntade mål.”, säger Mohan Frick CEO.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tele: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

 

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumöranpassad elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumöranpassad elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

Prenumerera

Dokument & länkar