Scandinavian ChemoTech ökar värdet på sin orderbok

Report this content

Efter att Scandinavian ChemoTech AB (publ) idag mottagit en signerad elektronisk kopia av sitt CE-certifikat, ökar nu Bolaget sin orderbok med ytterligare ca 0,7 MSEK.

Även om vi redan informerat om Bolagets framgångsrika CE-märkning av Bolagets innovation för cancerbehandlingar har vi avvaktat med att öka värdet på vår orderbok till dess att vi mottagit ett signerat CE-certifikat. Efter att nu har mottagit en elektronisk kopia av det signerade certifikatet, ökar nu ChemoTech sin orderbok med ca 0,7 MSEK för orders avsedda för Vietnam, Singapore och Ukraina.

”Det kännas skönt att nu kunna påbörja registreringen och genomföra leveranser till dessa distributörer som varit oss lojala under CE-märkningsprocessen. Nu är det dags att använda tiden väl fram tills att COVID-19 pandemin upphör så att vi kan skapa framgångsrika lanseringar i dessa länder.” -säger Mohan Frick VD för Scandinavian ChemoTech

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-08 17:25 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.