• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • Scandinavian ChemoTech publicerar 2018 års årsredovisning samt förslag på ny bolagsordning

Scandinavian ChemoTech publicerar 2018 års årsredovisning samt förslag på ny bolagsordning

Report this content

ChemoTech meddelar att årsredovisningen och revisionsberättelse för 2018 samt förlag på ny bolagsordning nu finna tillgängliga på bolagets hemsida.

Beslut om föreslagen bolagsordning tas av stämman som hålls enligt tidigare publicerad kallelse.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl 19.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)-

www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Prenumerera