Scandinavian ChemoTech stärker rörelsekapitalet genom lån på 10 MSEK

Report this content

Bolaget har idag ingått avtal om att stärka rörelsekapitalet genom att uppta ett lån från två privatägda bolag om maximalt 10 MSEK. Ett lån som skapar förutsättningar för den ökade marknadsaktiviteten samt att fortsatt driva den kliniska utvecklingen.

Det avtal som idag signerats stärker Bolagets finanser efter att tidigare lån från Erik Penser Bank samt en extern finansiär på 5,5 MSEK amorterades under årets första kvartal.  Denna nya kredit, som sträcker sig till slutet av 2021, kommer lyfta Bolagets finansiella ställning och bidra till den expansiva utveckling som Bolaget planerar att genomgå.

Lånet är upptaget till marknadsmässiga villkor.

”Det känns bra att hitta en sådan här flexibel lösning som skapar ett utökat utrymme för Bolagets utveckling. I rådande tider är det tryggt med en finansiell buffert, vilket detta avtal nu ger oss.” -säger Mohan Frick, VD

This disclosure contains information that ChemoTech is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 2021-04-30 11:15 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.