Scandinavian ChemoTech startar ett nytt bolag för sin veterinärmedicinska verksamhet Animal Care

ChemoTech har idag fattat det strategiska beslutet att starta ett helägt dotterbolag för sin veterinärmedicinska verksamhet Animal Care.

Det nya bolaget kommer vara ett svenskt dotterbolag som är helägt av Scandinavian ChemoTech AB. Syftet med att bolagisera Animal Care är att möjliggöra diversifierade strategier för de båda bolagen samtidigt som synergierna för teknologi och administration upprätthålls.

”Vi bedömer att detta beslut kommer att ha en stark inverkan på de två företagen, eftersom det kommer att stärka fokus för varje affärsområde. Det kommer också att möjliggöra separata och fokuserade spår i vidareutveckling av strategier, partnerskap och allianser för att fullt ut nå sina förväntade potentialer. ” - säger Mohan Frick, CEO

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 7 juli 2020 kl 11.00 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Prenumerera