• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • Scandinavian ChemoTech tecknar sitt första europeiska distributionsavtal med Lee Imaging Ukraine LLC

Scandinavian ChemoTech tecknar sitt första europeiska distributionsavtal med Lee Imaging Ukraine LLC

Report this content

Idag tecknade ChemoTech ett distributionsavtal med Lee Imaging Ukraine LLC (Lee Imaging). Avtalet med Lee Imaging inkluderar en mindre studie tillsammans med ett statligt medicinskt universitetssjukhus och en order värd minst 30 000 euro.          

Lee Imaging är ett företag som grundades i Ukraina, det största landet i Östeuropa, 2012 och ägs 100% av utländska investerare eftersom det är ett helägt dotterbolag till Lee Imaging International LLC i USA. Gruppen driver mer än 60 MRT-centra i USA, Kanada och Mexiko.

Den kliniska studien kommer att inkludera patienter som lider av inoperabel bröstcancer med syftet att studera: effektiviteten och säkerheten av D-EECT-protokollet för behandling av inoperabla bröstcancertumörer.

För att Lee Imaging ska få den kommersiella licensen för IQwave ™ är det obligatoriskt för ChemoTech att säkra CE-märkningen av IQwave ™.

”Det känns lovande att teckna ett avtal med en grupp som har en sådan bred och lång erfarenhet från att arbeta med affärsutveckling av komplex medicinsk utrustning. Deras framgång visar att de kan arbeta med långsiktiga strategier, något som är av stor betydelse när man etablerar en ny terapi ”- säger Mohan Frick, VD

”Vi har för avsikt att studera effektiviteten och säkerheten av den nya elektroporationsstekniken, utvecklad av ChemoTech, vid behandling av bröstcancerpatienter. I framtiden kommer användningen av ChemoTechs tumörspecifika elektroporation att utvidgas till att omfatta vissa typer av fasta maligna tumörer i huden och viscerala organ. " - säger professor Kovalyov Olexi vice president för Lee Imaging Ukraine LLC.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 17 apr 2020 kl 09.00 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Prenumerera