Scandinavian ChemoTechs COO avslutar sitt uppdrag

Report this content

Scandinavian ChemoTechs COO Urban Widen avslutar sitt interimsuppdrag efter ett väl genomfört arbete.

Urban Widen har på konsultbasis varit knuten till Scandinavian ChemoTech som COO för att bidra till att bygga en ny expansiv strategi. Detta uppdrag har nu kommit till ett framgångsrikt slut.

”Urban har med sin långa erfarenhet från industrin varit en viktig tillgång i Bolagets arbete med en ny strategi och hans insikter har varit väsentliga för Bolagets nya vägval. Jag vill tacka Urban för en stark insats och önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär.” - säger Mohan Frick VD och medgrundare av ChemoTech

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-22 18:30 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.