Scandinavian ChemoTechs dotterbolag, Vetiqure AB, erhöll idag en order från AniCura Djursjukhuset i Jönköping

AniCura Djursjukhuset i Jönköping, som under våren testat och utvärderat vetIQure™ för tumörspecifik elektroporation av smådjur ser vetIQure som ett viktigt komplement till sin strålterapi och har idag lagt en order till bolaget som uppgår till 4 000 Euro.

”Vi har mycket positiva erfarenheter av vetIQure™ och de tumörspecifika behandlingar som vi utfört under våren där utrustningen har varit ett viktigt komplement till vår strålterapi” säger Nanna Åkerlund Denneberg, Leg. Veterinär och specialist i onkologi hund och katt och användare av bolagets utrustning.

”Det är glädjande att vi har nått denna milstolpe med AniCura Jönköping, som vi under början av året inledde ett långsiktigt samarbete med och ser med spänning fram emot höstens behandlingar” säger Anders Johnsson, operativ chef för Vetiqure AB.

Om Anicura
AniCura är ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur och har kliniker på 300 orter i Europa. Med stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster skapas trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Med sina 6000 medarbetare tar man varje år hand om fler än 3 miljoner patienter. AniCura är även en erkänd utbildnings- och remissinstans. AniCura Group ingår sedan 2018 som helägt dotterbolag inom Mars Petcare.

För mer information se:

https://www.anicuragroup.com/
https://www.mars.com/made-by-mars/petcare


För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, CEO

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: info@penser.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 26 augusti 2020 kl 10.45 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Prenumerera