Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure AB har initierat TSE-behandlingar på häst

Vetiqure AB som framförallt koncentrerar sig på tumörspecifik elektroporation (TSE) för veterinärmedicin har nu, tillsammans med sin samarbetspartner Evidensia Helsingborg, initierat TSE-behandlingar på häst.

Behandlingen utfördes på sarkoider, som är en vårtliknande tumörform i huden på hästar. Dessa tumörer är vanliga men smärtsamma och drabbar många hästar.

”Vi avvaktar mer information men ser mycket positivt på att vi nu påbörjar resan med TSE-behandlingar även inom kategorin stordjur. Marknaden för sarkoider på stordjur har en stor potential i Europa, Nordamerika och Mellanöstern.” - säger Mohan Frick, CEO Scandinavian ChemoTech AB

För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, CEO

Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

 

Prenumerera

Media

Media