• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure har fått preliminärt positivt behandlingsresultat

Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure har fått preliminärt positivt behandlingsresultat

Report this content

Preliminärt resultat av första TSE-behandlingen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg pekar på ett resultat som är bättre än förväntat.

Patienten är en hund med en tumör i gomtaket där tidigare strålbehandling och lokal cellgiftsbehandling har visat sig ge otillräcklig effekt.

”Vi avvaktar mer information men ser fortsatt mycket positivt på utvecklingen.” - säger veterinär Majbritt Larsen som ansvarar för Onkologiteamet i Helsingborg

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-25 16:30 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.