• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure skriver avtal med Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Scandinavian ChemoTechs dotterbolag Vetiqure skriver avtal med Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Report this content

Idag signerade Vetiqure ett samarbetsavtal som ger sjukhuset tillgång till en vetIQure™ i syfte att påbörja behandlingar av djur som lider av cancer. Initialt kommer smådjur, så som hund och katt, att behandlas.

Vetiqure fortsätter att, genom intensiv marknadsföring under våren och sommaren, skapa uppmärksamhet och intresse bland veterinärer i såväl Europa som i USA. Det börjar bli tydligt att många veterinärer med tidigare erfarenhet av elektrokemoterapi ser vetIQures unika och dynamiska TSE-teknologi som mycket intressant och betydelsefull.

"Vi är mycket glada över att kunna starta TSE -behandlingar på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete för att minska lidandet för många djur, samtidigt som det ger kommersiell framgång för båda parter" - säger Anders Johnsson, affärsområdeschef för Vetiqure AB

För mer information om Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg se:

https://www.evidensia.se/

https://evidensia.se/klinik/evidensia-specialistdjursjukhuset-helsingborg/

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-15 13:00 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.