Stämmokommuniké i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Onsdagen den 31 maj, 2017 hölls en extra bolagsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) på bolagets kontor i Lund. Nedan följer en huvudsaklig sammanfattning av de beslut som fattades.

  • Lars Peter Harbing valdes till stämmans ordförande.
  • Stämman beslutade om att förlänga Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.
  • Stämman beslutade om justering av arvode till styrelseledamöterna med anledning av det förlängda räkenskapsåret.
  • Stämman beslutade om att föreslagen instruktion och arbetsordning för valberedningen skulle antas.
  • Inga övriga frågor uppkom och stämman avslutades.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD +46 (0)10-218 93 03 info@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se 

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. Med huvudkontor i IDEON Science Park i Lund befinner vi oss mitt i det stimulerande vetenskapliga mötet mellan Skåne University Hospital och Medicon Village. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Detta pressmeddelande offentliggjordes den 31 maj 2017 klockan 17:40.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar