Styrelsen föreslår säkerställd företrädesemission

Styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB har beslutat att föreslå genomförandet av en emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Totalt kommer nyemissionen tillföra bolaget ca 18 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen föreslår en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare om ca 1,5 miljoner nya aktier och till kursen 12,50 kr per aktie. Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare är säkerställd till 100 procent via tecknings- och garantiåtaganden.

ChemoTech har nu ett och ett halvt år efter listningsemissionen nått en nivå som vi måste anse vara tämligen unik för ett bolag som lanserar en helt ny generation av utrustning inom onkologi. Bolaget har även påbörjat försäljning av sin produkt IQWave™. Vi har sedan listningsemissionen erfarit att läkare är mycket nöjda med de resultat och det värde som IQWave™ har bidragit med, för de drygt 50 patienter som hittills har behandlats.

Styrelsen för ChemoTech har beslutat att göra en företrädesemission för att kunna öka tempot och påskynda kommersialiseringen av IQWave™, vilket känns oerhört viktigt nu när vi har brutit den viktiga kommersiella barriären. Den främsta strategin just nu är att öka marknadsföringsinsatserna på våra primära marknader, säger Mohan Frick, VD för ChemoTech.

Inledningen av året har börjat bra. De tre första IQWave™-maskinerna har sålts till kunder och återförsäljare i Sydostasien och Indien. Under andra halvan av 2018 förväntas CE-märkningen av IQWave™ att vara klar. Detta kommer att ytterligare stödja försäljningsverksamheten i Asien och hjälpa till att nå målsättningen gällande lanseringen av IQWave™ i EU, Afrika och Mellanöstern. Diskussioner med potentiella distributörer i vissa av dessa regioner har redan inletts.

Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och aktieägarna kallas med anledning härav till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 15 maj 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Västra Hamnen Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare i samband med transaktionen. www.vhcorp.se

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick,

VD

+46 (0)10-218 93 00

info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 25 april 2018 kl 18.00 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva regionen.