Valberedning för Scandinavian ChemoTech är utsedd inför den ordinarie stämman 2021

Report this content

I enlighet med ”Svensk kod för bolagsstyrning” har Scandinavian ChemoTech utsett valberedningen inför den ordinarie stämman 2021. Stämman kommer med stöd av bolagsordningen att hållas i Stockholm den 24 maj.

Valberedningens uppdrag består av att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen skall även lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla styrelsens rekommendationer.

Valberedningen består av:

Johan Wennerholm, Ordförande (Utsedd av Mohan Frick och Anders Frick)
G
öran Hellers (Extern)
Tommy Thunell (Extern)

Aktieägares förslag till valberedningen ska ske i skrift senast den 1 mars 2021. Förslag kan skickas till valberedningen@chemotech.se eller till:

Valberedningen Scandinavian ChemoTech AB
Medicon Village

Scheelevägen 2
223 63 Lund
Sweden

För mer information vänligen kontakta:Mohan Frick, CEO
Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: info@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

 

Prenumerera

Dokument & länkar