Valberedningens förlag till årsstämman den 8 maj 2019 i Scandinavian ChemoTech AB

Valberedningen i Scandinavian ChemoTech AB bestående av Anders Frick (ordförande), Göran Hellers och Anna Jerndal, lämnar följande förslag inför 2019 års årsstämma.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska omfatta fyra ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Mohan Frick, Göran Hellers och IngaLill Forslund Larsson samt att Inga-Lill Forslund Larsson utses till styrelsens ordförande. Vidare föreslår valberedningen nyval av Johan Wennerholm. Ledamöterna Anders Frick, Lars Peter Harbing och Martin Jerndal, har undanbett sig omval.

Johan Wennerholm har en omfattande erfarenhet från medicintekniska företag då han tidigare innehaft ledande positioner som bl. a. CFO för CellaVision AB (publ), VD för Occlutech International AB, CFO för Enzymatica AB (publ) samt styrelseledamot i Exini Diagnostics AB (publ). Wennerholm är ingenjör och civilekonom. Han är även styrelseledamot i Invent Medic Sweden AB (publ), styrelseledamot i Nordic Infrastructure AB samt styrelseledamot Gelexcell Competence AB.

Arvoden till styrelseordföranden och ledamöter föreslås enligt följande: årligt arvode om 100 000 kronor till styrelseordföranden samt årligt arvode om 50 000 kronor till övriga externa/oberoende ledamöter.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars Set AB som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Karin Löwhagen som huvudansvarig revisor och med den auktoriserade revisorn Filip Åkesson som suppleant för perioden fram till slutet av årsstämman 2020.   Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har inhämtat stöd för sina förslag från aktieägare som representerar mer än hälften av rösterna i bolaget.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250,
E-mail:
ca@vhcorp.se


Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera