Västra Hamnen: ChemoTech - Starting to move

Report this content

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering på Scandinavian ChemoTech efter bolagets rapport för det tredje kvartalet 2018. Vi fasthåller vårt värderingsintervall 18,20 - 26,70 SEK per aktie.

  • Behandlingarna börjar ta fart; 15 patienter behandlade under september
  • Klinisk studie i Indien ger starkt stöd åt D-EECT-protokollet
  • CE-märkning försenad till 2019

Scandinavian ChemoTech AB (publ) presenterade nyligen sin rapport för tredje kvartalet 2018 och huvudbilden visar på framsteg för bolaget. Bolaget meddelar att IQwave™ används till att behandla fler patienter samtidigt som fler kliniker har börjat utvärdera produkten.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här. Rapporten finns enbart på engelska..

Rapporten är sammanställd som en del av tjänsten Marknadsfokus, Västra Hamnen Corporate Fincances erbjudande inom uppdragsanalys.

Detta är ett pressmeddelande från Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
Web: vhcorp.se
Twitter: @vhcorp_se

Prenumerera