VD gör strukturell förändring på sitt ägande

ChemoTech vill förtydliga att de aktier som idag 21 augusti 2018 har insynregistrerats avser internaffärer mellan VD och hans privata bolag. Transaktionerna har genomförts utanför marknaden. VD Mohan Frick innehar samma antal aktier och rösträtter som före transaktionerna.

Mohan Frick har idag, utanför marknaden, genomfört ett antal internaffärer mellan sig som privatperson och sina privata bolag. Mohans bolag Fricks Property & Equity Invest har sålt samtliga sina A-aktier till Mohans bolag APAC Equity Management. Aktierna har sålts till bokfört värde, då detta aktieslag inte är noterat.

Fricks Property & Equity Invest har sålt 25 774 B-aktier till Mohan Frick personligen till en kurs om 12,50 kronor.

Mohan Frick har som privatperson sålt totalt 185 774 B-akter till sitt helägda bolag APAC Equity Management till en kurs om 12,50 kr.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick,

VD

+46 707752411

+65 90145008

info@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva regionen.