Viktiga milestones uppnådda

I onsdags den 26 september behandlades de två första patienterna med IQwave™ D-EECT på universitetssjukhuset i Kuala Lumpur, vilket innebär att ChemoTechs studie har startat enligt plan.

Studie i Malaysia

Studien för s k ”Compassionate Use”, som tidigare i våras fick godkännande av Malaysias myndigheter, startade helt enligt plan. Professor Emeritus Dr Shamngugar Kumar utförde utbildningen av D-EECT-protokollet för läkarna på universitetssjukhuset.

Arbete genom KOLs

Bolaget har stort fokus på att öka antalet behandlingar, framför allt i Indien och Filippinerna. Dessa marknader är fortsatt att betrakta som våra huvudmarknader. Vi har under det senaste året etablerat ett antal KOL (Key Opinion Leaders) i såväl Indien som Filippinerna. Vi vill på bästa sätt använda oss av deras kompetens för att sprida kunskapen och tekniken av D-ECCT till fler läkare. Till en början sker detta främst genom att våra KOL kommer att genomföra utbildningar och certifiering av läkare som jobbar på välrenommerade cancersjukhus i Indien och Sydostasien. Det är viktigt att vi omgående skapar en betydande kunskap och en bred kännedom av IQwave™ och D-EECT, då läkare ofta vill se resultaten på sina egna patienter, innan de ger ett åtagande om köp av IQwave™ eller frekventa behandlingar.

Strategi

Vår strategi bygger på att samarbeta med viktiga läkare som initialt kommer att få fri tillgång till vår teknik, i syfte av att skapa ytterligare kliniskt underlag och eventuellt nya publiceringar, vilket vi ser som nyckeln till framgång.

ChemoTechs affärsmodell

ChemoTechs affärsmodell baseras på två typer av intäkter; försäljning av Bolagets produkt IQwave™ och engångsartiklar i form av behandlingskit. ChemoTech kommer även att ha intäkter avseende underhåll och serviceavtal. Försäljningen sker antingen i egen regi direkt till Bolagets kunder eller via utvalda samarbetspartners.

Nedan modell visar belopp i EUR och beloppen är per enhet respektive per patient (inte per behandlingskit):

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

+46 707752411

+65 90145008

info@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen. 

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva regionen.

Prenumerera

Media

Media