CHEP får pris för VR-lösning till dagligvaruhandeln

Anställda och kunder kan se olika lösningar i en spännande virtuell butiksmiljö

Den globala logistiklösningsleveratören CHEP var en av vinnarna vid IGD:s prestigefyllda gala som nyligen genomfördes i London. Man fick pris för att man genom användande av ”Virtual Reality” (VR) skapat möjligheter för dagligvaruhandeln att hitta nya och bättre butikslösningar.

CHEP vann IGD John Sainsbury utbildning och utvecklingspris för att ha kombinerat ”Virtual Reality” med kategoristyrning. Med det nya verktyget kan detaljhandeln lära sig fördelarna och värdet av att använda företagets plattformar i butik som återanvändbara marknadsföringslösningar.

Fokus på virtuell verklighet och lösningar för transporter den sista milen[1]

– CHEPs VR-initiativ för att förbättra den så kallade sista milen är ett verkligt globalt initiativ som har skapat mervärde långt utöver de traditionella affärsgränserna och gett CHEP möjlighet att förstå sina kunder bättre, och därmed även skapa trovärdiga lösningar i samarbete med dem, säger Stuart Comer, chef för utbildning och utveckling på den brittiska stormarknadskedjan Sainsbury’s.

CHEP är experter på konsumentmarknadsföring[2] och företaget hjälper sina kunder att tillgodose konsumenternas behov. Innovation är en av hörnstenarna i CHEPs strategi för lösningar för sista milen och man fokuserar på kampanjspårning (Internet of Things), konsument- och produktuppkoppling och förstärkt verklighet (AR)[3].

– Genom VR kan CHEP hjälpa kunderna att förbättra marknadsförings- och påfyllningsarbetet och att sälja mer. Vi tror starkt på nytänkande och samarbete för att få upp effektivitet och hållbarhet i distributionskedjorna, säger Christophe Loiseau, CHEPs vice vd med högsta ansvar för lösningar för den sista milen.

CHEP inledde sitt VR-äventyr i Spanien, när man i samarbete med VR-specialisterna New Horizons skapade en virtuell simulering för en större detaljhandelskedja. Man byggde upp en virtuell stormarknad där man genom VR-verktygets perspektiv kunde simulera och ge nya insikter om kategoristyrning för att på bästa sätt möta kundernas behov. Det visade sig vara verkningsfullt eftersom kedjan valde att genomföra förändringarna.

Efter de initiala framgångarna har CHEP valt att börja använda VR-metoden på fler ställen i Europa, USA och Kanada. I början av 2018 kommer verktyget finnas tillgängligt i Sverige.

För mer information, kontakta:

Bo Sjöberg, vd CHEP Norden, Tel: +46 8 442 73 91, Mail: bo.sjoeberg@chep.com

Víctor Collado, Kommunikationschef Europa, Tel: +34 659 691 864 victor.collado@chep.com

Om IGD

IGD är en välgörenhetsorganisation för utbildning och rådgivning till livsmedelsindustrin i syfte att hjälpa dem att tillgodose allmänhetens behov. Den verkar globalt och har experter i Storbritannien, Asien och Nordamerika. Vinnarna av IGD:s priser utses av en panel med branschexperter med representanter från IGD och företag verksamma inom livsmedelsdistribution.

Om CHEP

CHEP är en global leverantör av logistiklösningar inom branscherna konsumentvaror, färskvaror, drycker, tillverkning och detaljhandel i fler än 60 länder. CHEP erbjuder ett brett utbud av logistik- och driftplattformar samt supporttjänster utformade för att öka kapaciteten och minska riskerna samtidigt som man förbättrar miljön. CHEP har fler än 11 500 anställda och drygt 275 miljoner lastpallar och containrar. Det innebär en omfattande täckning och ett unikt värde genom fler än 500 000 kundkontaktpunkter för globala märken som Procter & Gamble, Sysco, Kelloggs och Nestlé. CHEP är en del av Brambleskoncernen, där bland annat IFCO ingår. IFCO är en ledande leverantör av återvinningsbara plastcontainrar till den globala färskvarudistributionskedjan samt av specialcontainrar till bil-, flyg, olje- och gasindustrin. Mer information finns på www.chepsverige.se.


[1] Sista milen (last mile) är ett begrepp som används för att belysa den sista findistributionen till kund där transporten ofta blir kundunik.

[2] Konsumentmarknadsföring handlar om att förstå hur ens målgrupp beter sig när de gör inköp i olika kanaler och format och om att använda den informationen till nytta för alla inblandade: varumärkena, konsumenterna, detaljisterna och de som gör inköpen.

[3] Förstärkt verklighet, eller augmented reality, är en kombination av verklighet och visuellt lager.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar