Logistikföretaget CHEPs australiska ägare Brambles rapporterar stora framsteg i sina hållbarhetsmål

Det globala logistikföretaget Brambles, verksamt i Sverige under varumärket CHEP, har publicerat sin hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017. I redovisningen finns nyheter om CHEPs, och systerbolaget IFCOs, hållbarhetsprogram och om hur långt man kommit på vägen mot hållbarhetsmålen för 2020. De här målen bygger på företagets hållbarhetsprogram för bättre företagande, en bättre planet, bättre samhällen och går i linje med FN:s hållbarhetsmål.


- Det har varit ännu ett fantastiskt hållbarhetsår på Brambles då vi har fortsatt våra framsteg mot målen för 2020. Det vi har uppnått hade inte varit möjligt utan den helhetssyn som vi tillämpar i vårt samarbete med kunderna världen över, säger Juan Jose Freijo, Global Hållbarhetschef för CHEP/Brambles.

Nedan följer några exempel på vad Brambles åstadkommit enligt hållbarhetsredovisningen för 2017:

  • Bättre företagande: Att göra kundernas distributionskedjor mer effektiva och att investera i en arbetsmiljö som är säker för alla och som ger våra medarbetare en chans att utvecklas.

CHEP och Brambles arbetar enligt en cirkulär affärsmodell, och företaget är specialiserat på att tillhandahålla återanvändbar utrustning för enhetslaster, bland annat över 590 miljoner lastpallar, lådor och containrar. Genom kundernas användning av bolagets plattformar kunde bolaget spara 1,6 miljoner träd, 2,5 miljoner ton i koldioxidutsläpp och 1,4 ton i fast avfall under räkenskapsåret 2017. Bolaget har även inlett transportssamarbetsprojekt med över 200 kunder för att minska trafiken med tomma lastbilar i världens distributionskedjor med 64,7 miljoner kilometer.

Detta arbete har belönats med flera olika branschutmärkelser, till exempel en guldutmärkelse från EcoVadis. Brambles har också kommit på första plats i sin branschkategori i Dow Jones hållbarhetsindex för hela världen (DJSI) och har fått AAA-betyg i Morgan Stanley Capital Internationals (MSCI) och Sustainalytics index.

  • Bättre planet: Att minska miljöpåverkan inom Brambles egna verksamheter.

Under räkenskapsåret 2017 kom 99,1 procent av allt virke som CHEP använde från certifierade skogar. Brambles eliminerade även plastavfall och råmaterialkostnader genom att återvinna 22 600 ton uttjänat plastmaterial och omvandla det till nya plastpallar och återanvändbara plastlådor. Brambles lyckades även minska verksamhetens koldioxidutsläpp med 7,8 procent per affärsgren, och 14,3 procent av all el som förbrukades kom från förnybara källor.

  • Bättre samhällen: Att ha en positiv inverkan på de samhällen där Brambles bedriver verksamhet

Brambles stöder maträddningsorganisationer, utbildningsmöjligheter och miljösaneringsprojekt genom att bidra med volontärer, företagssponsring och donationer i natura. Alla fast anställda hos Brambles, IFCO och CHEP har rätt till tre betalda dagar för volontärarbete varje år. Sammanlagt investerade Brambles 4 376 000 USD i samhällsarbete räkenskapsåret 2017, en ökning på 44 procent jämfört med 2016. Som en del i detta arbete hjälpte CHEP Sverige för några månader sedan Filadelfiakyrkan att måla om ett härbärge för EU-immigranter.

- Vårt engagemang i hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Genom vårt framgångsrika recept med en cirkulär affärsmodell där resurserna delas och återanvänds samt med vår globala närvaro och vår expertis på distributionskedjor, kan vi minska rörelsekostnader och efterfrågan på naturresurser både inom vårt eget företag och i distributionskedjor över hela världen, säger Juan Jose Freijo.

Ytterligare information

För mer information, kontakta:

Bo Sjöberg, vd CHEP Norden, Tel: +46 8 442 73 91, Mail: bo.sjoeberg@chep.com

Víctor Collado, Kommunikationschef Europa, Tel: +34 659 691 864 victor.collado@chep.com

Brambles Limited (ASX:BXB) är ett logistikföretag som huvudsakligen arbetar under varumärkena CHEP och IFCO. Brambles förbättrar kundernas resultat genom att hjälpa dem att transportera varor mer effektivt, hållbart och säkert i sina distributionskedjor. Koncernens huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla återanvändbar utrustning för enhetslaster, som pallar, lådor och containrar, som delas av flera aktörer genom hela distributionskedjan via ett så kallat poolingsystem. Brambles huvudsakliga kunder finns i branscherna snabbrörliga konsumentvaror (som torrvaror, livsmedel och hushålls- och hygienprodukter), färskvaror, drycker, detaljhandel och allmän tillverkningsindustri och innefattar många av världens mest kända varumärken. I koncernen ingår även ett specialistföretag inom containerlogistik som arbetar mot bilindustrin. Brambles finns i fler än 60 länder men har störst verksamhet i Nordamerika och Västeuropa. Brambles har cirka 14 000 anställda och äger cirka 590 miljoner pallar, lådor och containrar via ett nätverk som består av fler än 850 serviceställen. Mer information finns på www.brambles.com 

CHEP är en global leverantör av logistiklösningar inom branscherna konsumentvaror, färskvaror, drycker, tillverkning och detaljhandel i fler än 60 länder. CHEP erbjuder ett brett utbud av logistik- och driftplattformar samt supporttjänster utformade för att öka kapaciteten och minska riskerna samtidigt som man förbättrar miljön. CHEP har fler än 11 500 anställda och drygt 275 miljoner lastpallar och containrar. Det innebär en omfattande täckning och ett unikt värde genom fler än 500 000 kundkontaktpunkter för globala märken som Procter & Gamble, Sysco, Kelloggs och Nestlé. CHEP är en del av Brambleskoncernen, där bland annat IFCO ingår. IFCO är en ledande leverantör av återvinningsbara plastcontainrar till den globala färskvarudistributionskedjan samt av specialcontainrar till bil-, flyg, olje- och gasindustrin. Mer information finns på www.chepsverige.se.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar