Ny Sälj- och Marknadschef ska ta CHEPs pooling-erbjudande till ny nivå

För att fortsätta den positiva trenden från 2017 har CHEP Sverige inlett 2018 med att anställa Magnus Bååthe som ny Sälj- och Marknadschef. Magnus har en lång och gedigen bakgrund inom snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) från såväl från den nordiska marknaden som den brittiska och irländska, erfarenheter som kommer att lyfta CHEPs cirkulära pallhantering som tjänst till nästa nivå.

Med denna organisationsförstärkning kommer CHEP Sverige att ännu bättre kunna ta tillvara på det stora intresse som finns för mer kostnadseffektiva och miljövänliga logistiklösningar samt vidareutveckla samarbetsavtalen mellan CHEP Sverige, dagligvaruhandeln (ICA, Coop, Dagab och Bergendahls) och dess leverantörer.

 

 – Vi har precis lämnat bakom oss ett år där CHEP Sverige uppvisade en mycket god utveckling. Med rekryteringen av Magnus får vi in en erfaren person med stor förståelse och kunskap om vår marknad vilket gör att vi kan öka takten ytterligare under 2018, säger Bo Sjöberg, Vd CHEP Norden.

   

Magnus har en gedigen erfarenhet inom snabbrörliga konsumentvaror från bland annat Diageo, Procter & Gamble och Altia. I hans tidigare roller har han bland annat arbetat med logistik, försäljning och brand management inom både öppna och reglerade marknader.

 

– Jag ser fram emot att bygga vidare på och accelerera den positiva utveckling som CHEP Sverige har haft de senaste åren. Med min erfarenhet från kundsidan kommer jag att kunna hjälpa till att ta CHEP till nästa nivå på den svenska marknaden, säger Magnus Bååthe, Sälj- och Marknadschef CHEP Sverige.


 

Utöver att pallhantering som tjänst är ett klimatsmart alternativ med bättre kapacitetsutnyttjande kommer det på sikt att leda till lägre kostnader, vilket i en förlängning kan vara gynnsamt för konsumenter och samhället i stort. CHEPs pallhantering i Sverige är koldioxidneutral.

 

För mer information, kontakta:

Bo Sjöberg, Vd CHEP Sverige, 070 2922 640, bo.sjoeberg@chep.com

Magnus Bååthe, Sälj- och Marknadschef CHEP Sverige, 070 575 88 86, magnus.baathe@chep.com

 

Om CHEP

CHEP är en global aktör inom pooling av lastbärare med starkt lokalt fokus. Sedan 1997 finns CHEP i hela Norden och i Sverige finns cirka två miljoner pallar i omlopp. Bolaget har totalt 7 500 anställda och 300 miljoner pallar med över 500 000 kundkontaktpunkter i fler än 50 länder. Kunderna utgörs av såväl multinationella bolag som mindre lokala aktörer, och återfinns bland annat inom konsumentvaror, detaljhandel och industri. CHEPs tjänster är hållbara ur miljösynpunkt och ökar effektiviteten för kunderna, samtidigt som de driftsmässiga riskerna och produktskadorna minskas. CHEPs moderbolag Brambles Limited har undertecknat och stödjer de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning. Både Brambles Limited och CHEP arbetar aktivt för att integrera Global Compact och dess principer i sin affärsstrategi, kultur och i den dagliga verksamheten. Mer information finns på  www.chepsverige.se.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har precis lämnat bakom oss ett år där CHEP Sverige uppvisade en mycket god utveckling. Med rekryteringen av Magnus får vi in en erfaren person med stor förståelse och kunskap om vår marknad vilket gör att vi kan öka takten ytterligare under 2018
Bo Sjöberg, Vd CHEP Norden.
Jag ser fram emot att bygga vidare på och accelerera den positiva utveckling som CHEP Sverige har haft de senaste åren. Med min erfarenhet från kundsidan kommer jag att kunna hjälpa till att ta CHEP till nästa nivå på den svenska marknaden
Magnus Bååthe, Sälj- och Marknadschef CHEP Sverige