Analysguiden: Snabbt lyft av Online Gaming

Cherry-koncernens verksamhet växte med 17 procent organiskt i kvartal 4 /2017, där det viktigaste var att ComeOn återvände till en högre lönsamhet. Vi ändrar till Öka (Köp)med riktkurs 68 kronor efter kursuppgång.

Cherry är ett svenskt spel-bolag med anor från 1960-talet där rygg-raden under lång tid utgjordes av restaurangcasino. Idag har fokus flyttats till internet med spelsiter, skapandet av nya spel samt prestationsbaserad marknadsföring som driver trafik till spelsiterna. Tillväxten för bolagets nätspel har påskyndats av förvärv där en stigande aktiekurs har skapat arbitragemöjligheter. Cherry har skaffat sig en position inom hela värdekedjan inom spel med affärsområden som växer snabbare än övriga marknaden.

Efter genomfört förvärv av resterande 51 procent av ComeOn under andra kvartalet 2017 skapades en ny större Cherry-koncern. Idag äger Cherry 100 procent av ComeOn och nätspel svarar för 80 procent av Cherry-koncernens omsättning. ComeOn hade en resultatsvacka under mitten av 2017. Ledningen lyckades dock återställa den redan under kvartal 4/2017. Det har bland annat skett genom produktlanseringar och effektivare marknadsföring. Den positiva resultatutvecklingen lär fortsätta in i 2018.

Online Marketing (Game Lounge) visade accelererande intäkts-tillväxt och vinst under fjärde kvartalet 2017. Förklaringen är att intäkterna från webbsidor har ökat explosionsartat. Game Development (Yggdrasil) fortsatte att ånga på under kvartal 4/2017 i den takt vi förutspått. Affärsområdet spelar en stor roll för koncernen kring kunskapen om spelupplevelse.

Cherry-aktien har återhämtat sig starkt efter den kursnedgång som var kopplad till resultatdippen för ComeOn tidigare under 2017.

Vi höjer vår riktkurs för Cherry-aktien till 68 kronor (60) byggd på en substansvärdering där vi även har beaktat effekten av framtida förvärv (resultat-arbitrage). Efter en stark kursutveckling ändrar vi vår rekommendation till Öka (Köp).

Läs hela analysen på Analysguiden 

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera