Analysguiden: Läge att köpa efter nedställ

Cherry visade bra tillväxt under andra kvartalet. Lägre marginaler inom Online Gaming och investeringar för framtiden tyngde marginalerna. Med fortsatt tillväxt tror vi marginaltappet snart är återhämtat. Efter nedställ i aktien kan det vara läge att köpa.

Cherry är en ledande iGaming-koncern verksamma i värde­kedjans samtliga led genom dotterbolag. Den historiska till­växten har varit god och spätts på av förvärv. Operatörs­verksamheten under Online Gaming är koncernens viktig­aste affärs­område i termer av intäkts- och resultatbidrag.

För koncernen landade nettointäkterna på 753 MSEK under andra kvartalet 2018. Det motsvarar en organisk tillväxt om höga 39 procent jämfört med Q2 2017. Det var i sin tur fem procentenheter bättre än våra förväntningar. Den positiva avvikelsen för­klaras av en bättre än väntad tillväxt i Online Gaming med ComeOn som flagg­skepp. Tillväxten i Online Gaming kom också från lansering av nya varumärken och starka siffror från Almor. Även Game Development levererade tillväxt över förväntan. Yggdrasil tecknade 13 nya licensavtal som kan sättas i relation till första kvartalet då nio avtal signerades. Efter period­ens utgång tecknades ett globalt avtal med operatörs­jätten 888 Holdings. Det lovar gott inför framtiden. Verksamhets­området Online Marketing redovisade en tillväxt i nettointäkter om 93 procent men överraskade dock på nedsidan relativt våra högt ställda förväntningar. 

Redovisad EBITDA-marginal på koncernnivå var 20,3 procent, då exkluderat aktiverat arbete. Våra förväntningar låg på 24,7 procent. Den negativa avvikelsen förklaras av en kombination av högre kostnader inom Online Marketing som investerar för framtiden och intensifierad marknadsföring inom Online Gaming. Givet fortsatt tillväxt inom Online Marketing bör skalbarheten i affärsmodellen bidra till förbättrade marginaler inom detta affärsområde. Vi tror också att marknads­föringen inom Online Gaming kommer komma ner till lägre nivåer än vad som presenterades för Q2.

Efter justeringar i våra prognoser beräknas ett motiverat värde i bas-scenario till 75,1 kronor per aktie (81,5). Med andra ord ser vi bra uppsida i aktien sedan tappet efter rapporten.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera