Anders Holmgren häktad

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST, har informerats om att Stockholms tingsrätt idag häktat Anders Holmgren på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott.

Som kommunicerats i ett pressmeddelande den 22 maj 2018 informerades Cherry AB den 22 maj 2018 om att Ekobrotts­myndigheten inlett en förundersökning av Anders Holmgren avseende misstänkt insiderbrott.

Som tidigare kommunicerat den 22 maj 2018 kommer Gunnar Lind, ordförande i Cherry AB:s revisionsutskott, att agera som tillförordnad VD för Cherry under tidsperioden som undersökningen pågår.

Cherry återkommer med mer information så snart fler detaljer kan presenteras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Morten Klein, styrelseordförande i Cherry AB, tel: +47 913 22 222, morten@kleingroup.no
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 24 maj 2018, klockan 16:25 CET.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundade 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.

Dokument & länkar