Anders Holmgren lämnar Cherry med omedelbar verkan

Report this content

Styrelsen för Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – har beslutat att avsluta Anders Holmgrens anställning som VD och koncernchef för Cherry, han lämnar därmed bolaget och Cherry-koncernen med omedelbar verkan. Processen att hitta hans efterträdare har inletts.

”Anders Holmgren har gjort förtjänstfulla insatser för Cherrykoncernen, men med anklagelser om insideraffärer riktade mot sig kan han inte fullfölja sitt uppdrag. Styrelsen har idag beslutat att med omedelbar verkan säga upp hans anställning som VD. Anders Holmgren lämnar i samband med detta även sina uppdrag som styrelseledamot i Cherrys dotterbolag. Som tidigare kommunicerats tjänstgör Gunnar Lind som tillförordnad VD och han kommer att fortsätta i den rollen för att säkerställa att verksamheten utvecklas enligt fastlagda planer till dess att en ordinarie VD utsetts.” säger Morten Klein, styrelseordförande i Cherry AB.

Gunnar Lind var VD för Cherry AB mellan 2006 och 2011, idag styrelsemedlem och ordförande i styrelsens revisionskommitté.

Som kommunicerats i ett pressmeddelande på eftermiddagen den 24 maj 2018 häktade Stockholms tingsrätt samma dag Anders Holmgren på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott. Cherry informerades den 22 maj 2018 om att Ekobrottsmyndigheten inlett en förundersökning av Anders Holmgren (se pressmeddelande den 22 maj 2018) och åklagare begärde honom häktad den 23 maj 2018 (se pressmeddelande den 23 maj 2018).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Morten Klein, styrelseordförande i Cherry AB, tel: +47 913 22 222, morten@kleingroup.no
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se


Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 25 maj 2018, klockan 12:15 CET.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundade 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Dokument & länkar