Ändring i antal aktier och röster i Cherry AB (publ)

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – har, som tidigare offentliggjorts och i enlighet med beslut av årsstämman 2018, under juni månad genomfört riktade nyemissioner av 1 853 521 B-aktier i Cherry AB (publ) som betalning för aktier i Almor Holding Ltd respektive Game Lounge Ltd. Nyemissionerna innebär att antalet aktier och röster i Cherry AB (publ) har ökat med totalt 1 853 521 aktier och röster.

Per den 29 juni 2018 är det totala antalet aktier i Cherry AB (publ) 105 668 026 aktier, representerande totalt 150 560 026 röster, fördelat på 4 988 000 A-aktier och 100 680 026 B-aktier. Det totala registrerade aktiekapitalet i Cherry AB (publ) uppgår till 11 623 483 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Rankin, CFO, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se


Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 29 juni 2018, klockan 14:45 CET.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundade 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera