Cherry AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Cherry AB (publ):s aktier av serie B tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till onsdagen den 18 oktober 2017.

Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (CHER B) och ISIN-kod (SE0010133256). Det sker inte något utgivande av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i Cherry AB behöver inte vidta några åtgärder i samband med bytet från AktieTorget till Nasdaq Stockholm.

”Cherry är ett lönsamt och snabbväxande spelbolag som täcker hela värdekedjan från teknik till konsument. Med listbytet får vi ökad exponering mot den svenska och de internationella kapitalmarknaderna”, säger Anders Holmgren, VD för Cherry AB.

Genom listbytet till Nasdaq Stockholm upphör Cherrys aktier av serie B att handlas på AktieTorget. Sista dag för handel av Cherrys aktier av serie B på AktieTorget beräknas vara tisdagen den 17 oktober 2017.

Prospekt
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet. Prospektet förväntas publiceras på Cherrys webbplats, www.cherry.se, senast måndagen den 16 oktober 2017.

Rådgivare
Advokatfirman Delphi har agerat juridisk rådgivare till Cherry i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO: 076 539 94 92, christine.rankin@cherry.se
Carolina Haglund Strömlid, Head of Investor Relations & Communications: 0708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 13 oktober 2017, klockan 08:00 CET.

Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera