Cherry AB offentliggör prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Den 13 oktober 2017 offentliggjorde Cherry AB (publ) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Cherry AB (publ):s aktier av serie B tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Prospektet som har upprättats i samband med listbytet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Cherrys webbplats, www.cherry.se

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är onsdagen den 18 oktober 2017. Sista dag för handel på AktieTorget är tisdagen den 17 oktober 2017. Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (CHER B) respektive ISIN-kod (SE0010133256). Det sker inte något utgivande av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i Cherry AB (publ) behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO: 076 539 94 92, christine.rankin@cherry.se
Carolina Haglund Strömlid, Head of Investor Relations & Communications: 0708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se

Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera