Cherry bekräftar prognosen för helåret 2017

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – deltar idag i ett större investerarseminarium i Köpenhamn. Inför mötet med kapitalmarknaden har bolaget gjort en preliminär bedömning av Cherry-koncernens intäkter och EBITDA-resultat för helåret 2017 och bekräftar tidigare given prognos, att intäkterna kommer att uppgå till omkring 2 200 Mkr samt EBITDA-resultatet till omkring 400 Mkr.

”Slutet av året utvecklades i linje med vår förväntan, samtliga bolag har haft en bra tillväxt i försäljning och resultat. Därtill har den nya ledningen för ComeOn genomfört åtgärder som på väldigt kort tid vänt den negativa utvecklingen som vi såg i mitten av året. Ledningen arbetar nu vidare för att öka intäkterna under lönsamhet och kommer att realisera ytterligare synergier under 2018”, säger Anders Holmgren, VD för Cherry AB.

Cherrys bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2017 publiceras den 21 februari 2018. Cherry lämnar ingen prognos för helåret 2018.

Presentationsmaterial
Cherry presenterar idag sin verksamhet för investerare som deltar i SEB:s nordiska seminarium i Köpenhamn. Förutom ovanstående uppdatering kommer bolaget att fokusera på verksamheten Game Lounge som ingår i affärsområde Online Marketing. Presentationsbilder och en filmad intervju med Jonas Cederholm, VD för Game Lounge, kommer att finnas tillgängliga på www.cherry.se från kl 10:00 idag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, tel: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 10 januari 2018, klockan 08:00 CET.

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärs­områden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har cirka 6 900 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.