Cherry förvärvar majoriteten av utestående aktier i Game Lounge

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – har beslutat att utnyttja sin option att förvärva upp till 100 procent av aktierna i det ledande affiliatebolaget Game Lounge Ltd. Värdet på köpeskillingen av ytterligare 44 procent av aktierna kommer baseras på en multipel på 4,5 gånger 2017 års resultat avseende affiliateverksamheten respektive 6 gånger 2017 års resultat avseende white label-verksamheten. Förvärvet avses att finansieras genom en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i Cherry AB.

Cherry AB:s helägda dotterbolag Cherry Malta Ltd förvärvade 51 procent av aktierna i Game Lounge Ltd i januari 2015. Under sin tid som en del av Cherry-koncernen har Game Lounge haft en stark och stabil utveckling och Cherry har nu valt att förvärva 44 procent av antalet utestående aktier. Efter förvärvet kommer Cherry Malta Ltd att inneha en total andel om 95 procent av aktierna i Game Lounge Ltd. Resterande andel kommer att ägas av grundarna till Game Lounge, vilka också kommer att kvarstå som bolagets försäljningschef respektive VD.

Köpeskillingen för 44 procent av aktierna i Game Lounge Ltd finansieras till lika delar genom kontanter respektive nyemitterade aktier i Cherry AB. Köpeskillingen är baserad på en multipel på 4,5 gånger 2017 års resultat avseende affiliateverksamheten respektive 6 gånger 2017 års resultat avseende white label-verksamheten. Kontantandelen ska erläggas senast den 30 april 2018 och nyemissionen behöver godkännas av Cherry AB:s ordinarie bolagsstämma i maj 2018, varefter transaktionen kan slutföras.

”Game Lounge har en stark position i en växande marknad. Under tredje kvartalet 2017 fortsatte Game Lounges intäkter att öka och uppgick till 45 Mkr, en ökning om 180 procent jämfört med motsvarande kvartal 2016. EBITDA-marginalen uppgick till 75 procent (37). Det finns en fantastisk skalbarhet i affärsmodellen, bolagets spjutspetskompetens inom sökordsoptimering (SEO) och affiliation har satt standarden inom spelbranschen och vi ser stora möjligheter att expandera till andra branscher. Ett exempel är förvärvet av lånereferenssajten Lainat.fi som Game Lounge köpte i november”, säger Anders Holmgren, VD för Cherry AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, tel: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 22 december 2017, klockan 08:30 CET.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärs­områden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har cirka 6 900 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar