Cherry tidigarelägger bokslutskommuniké för 2017 samt uppdaterar sin finansiella kalender

Styrelsen i Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – AB (publ) har uppdaterat bolagets finansiella kalender för 2018 enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2017: 16 februari 2018 (tidigare kommunicerat datum: 21 februari)
Årsredovisning för helåret 2017: 17 april 2018
Kvartalsrapport januari-mars 2018: 3 maj 2018
Årsstämma: 9 maj 2018
Kvartalsrapport januari-juni 2018: 16 augusti 2018
Kvartalsrapport januari-september: 31 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018: 13 februari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 januari 2018, kl. 08:00 (CET).

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärs­områden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har cirka 6 900 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.