Inbjudan till Cherrys presentation av delårsrapporten för januari–juni 2018

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – publicerar sin delårsrapport för perioden januari–juni 2018 torsdagen den 16 augusti 2018, cirka kl 07:30 CET. En webbsänd telefon­konferens hålls samma dag, kl 10:00 CET.  

Bolagets arbetande styrelseordförande, Morten Klein, tillförordnade VD och koncernchef, Gunnar Lind, samt ekonomi- och finanschef, Christine Rankin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens som kan följas live via en webbsändning via www.cherry.se. Delårsrapport och presentationsmaterial kommer även att finnas tillgängligt på Cherrys webbplats.

Frågor kan ställas genom att ringa nedanstående telefonnummer eller skrivas i frågefältet som finns på samma sida som webbsändningen.

För att delta via telefon, vänligen ring:
Från Sverige: 08-566 426 97
Från Storbritannien: +44 20 3008 9807

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR & Kommunikation: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 augusti 2018 kl. 10:00 CET.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, media och underhållning. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera

Dokument & länkar