Kommuniké från extra bolagsstämma i Cherry AB (publ) den 27 mars 2019

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Cherry AB (publ), org. nr 556210–9909, den 27 mars 2019 fattades bland annat följande beslut.

Beslut om styrelsens sammansättning
Bolagsstämman beslutade i enlighet med European Entertainment Intressenter BidCo AB:s förslag att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att välja Mikael Lövgren, Mika Herold och Christopher Bley som styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Gunnar Lind, Johan Moazed och Rolf Åkerlind avgick. Morten Klein valdes till styrelseordförande.

Cherrys styrelse består därmed av Morten Klein, Mikael Lövgren, Mika Herold och Christopher Bley jämte Jörgen Olsson som också är arbetstagarrepresentant.

För mer information om de nyvalda styrelseledamöterna hänvisas till Cherrys webbplats.

Beslut om arvoden åt styrelsen
Bolagsstämman beslutade i enlighet med European Entertainment Intressenter BidCo AB:s förslag att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter valda vid bolagsstämman.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR & Kommunikation: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2019, kl. 11:15 (CET).

  

 CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar: