Obligationsinnehavarna har fastställt förslag att ändra villkoren för Cherrys obligationslån

Innehavare till Cherry AB (publ):s – STO: CHER-B.ST - seniort säkerställt obligationslån 2016/2020 om upp till 200 000 000 euro (ISIN SE0008321616) har godkänt föreslagna ändringar i obligationsvillkoren.    

Den 22 december 2017 skickades ett meddelande om skriftligt förfarande till obligationsinnehavarna med en begäran om att genomföra vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Begäran”), såsom att justera obligationens kovenantstruktur, möjliggöra förändringar av Cherrys legala struktur samt öka bolagets finansiella flexibilitet. Röstningsperioden löpte ut idag, den 22 januari 2018.

Ett tillräckligt antal röster erhölls för att uppnå beslutsmässighet, och samtliga obligationshavare som röstade i det skriftliga förfarandet röstade för att godkänna Begäran. Det är således fastställt att Begäran har godkänts, inklusive vissa ändringar av obligationsvillkoren som utgör en del av Begäran. Ändringarna av obligationsvillkoren träder omgående i kraft, och en uppdaterad version av obligationsvillkoren finns på Cherrys webbplats, www.cherry.se. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, tel: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 22 januari 2018, klockan 18:30 CET.  

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärs­områden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har cirka 6 900 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.