Obligationsinnehavarna har fastställt förslag om ändring av tidplan för omstrukturering

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – offentliggjorde den 26 mars 2018 att bolaget instruerat Nordic Trustee att påbörja ett skriftligt förfarande i syfte att förlänga den tid som bolaget har på sig att genomföra ändring i den legala strukturen fram till den 30 september 2018. Innehavare av obligationer uppgående till ett nominellt belopp om cirka 148,5 MEUR, motsvarande cirka 82,5 procent av nominellt belopp, har godkänt förändringen i tidplanen.

Cherry instruerade den 22 december 2017 Nordic Trustee, agenten för Cherrys 179 877 500 euro obligationslån med ISIN SE0008321616, att genomföra ett skriftligt förfarande i syfte att bland annat justera obligationens kovenant­struktur, möjliggöra förändringar av Cherrys legala struktur samt öka bolagets finansiella flexibilitet. Justeringarna av den legala strukturen syftar till att den ska överensstämma bättre med koncernens operativa struktur. Genom detta uppnår Cherry bland annat att bolagets förvaltning förenklas.

Den 26 mars 2018 instruerade Cherry Nordic Trustee att påbörja ett nytt skriftligt förfarande i syfte att förlänga den tid som Cherry har på sig att förändringarna i den legala strukturen fram till den 30 september 2018.

Det skriftliga förfarandet har idag avslutats och obligationsinnehavare representerande ett tillräckligt antal röster för att uppnå beslutsmässighet har röstat för att godkänna Cherrys begäran. Det är således fastställt att bolagets begäran har godkänts.

Gällande villkor för obligationslånet, liksom kallelsen till skriftligt förfarande, finns på Cherrys webbplats, www.cherry.se.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, tel: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2018, kl. 18:10 (CET).

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera