Två styrelseledamöter lämnar idag Cherry AB (publ):s styrelse på egen begäran

Anna Bergius och Claes Ruthberg har idag meddelat styrelsens ordförande Morten Klein sina beslut om att med omedelbar verkan lämna sitt respektive uppdrag som ledamöter i styrelsen för Cherry AB (publ).

Bakgrunden till deras beslut är att Ekobrottsmyndigheten har meddelat att de kommer delges misstanke om brott i samband med den pågående förundersökningen avseende misstänkt insideraffär som delgavs Cherrys dåvarande VD, Anders Holmgren, i maj 2018. Båda styrelseledamöterna gör bedömningen att deras beslut är det bästa för bolaget i den uppkomna situationen.

Efter att Anna Bergius och Claes Ruthberg har avgått består styrelsen av fyra ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst nio ledamöter. Styrelsens ordförande Morten Klein har kontaktat valberedningen för att påbörja rekrytering av ytterligare ledamöter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Morten Klein, styrelseordförande i Cherry AB, tel: +47 913 22 222, morten@kleingroup.no
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se


Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 24 augusti 2018, klockan 23:45 CET.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera

Dokument & länkar