Här är finalisterna i Children’s Climate Prize 2019

Report this content

Det internationella klimatpriset Children’s Climate Prize har sedan i maj tagit emot nomineringar från unga innovatörer och aktivister som gjort något extraordinärt för miljön. Rekordmånga klimatengagerade barn och unga från hela världen har skickat in sina bidrag och efter intensiv överläggning av juryn står nu finalisterna klara. Nästa steg blir att utnämna vinnarna i de två kategorierna ”Children’s Climate Prize” och ”Clean Air”.

Nu är finalisterna klara inför den fjärde upplagan av Children’s Climate Prize. Det internationella klimatpriset anordnas för att lyfta och hylla barn och ungdomar i åldrarna 12–17 år som driver frågor inom klimat och miljö samt kommer med innovativa lösningar på olika hållbarhetsproblem.  

Möt våra finalister:

EESHAN TRIPATHII - 17 år, Montclair, USA

Varje år orsakar dålig luftkvalité i inomhusklimat fyra miljoner dödsfall. Det har identifierats som en av de största miljöförstörarna i modern tid. Därför tog 17-årige Eeshan Tripathii fram en lösning som förbättrar luftkvaliteten inomhus. Genom detta visar Eeshan att det på ett kostnadseffektivt sätt går att möjliggöra kontroll och mätning av förorenad luft samtidigt som informationen används för att automatiskt förbättra luftkvalitén. Eeshans mål är att rädda liv genom att förbättra och förebygga förorenad luft i inomhusklimat genom forskning och utbildning i ämnet.

GREEN SCHOOL BIO BUS - 15-17 år, Bali, Indonesien

Det som började som en idé i ett skolprojekt kom att bli Indonesiens första biodieselprogram. Inom loppet av ett år skapade Kyla Langotsky initiativet Green School Bio Bus som erbjuder hållbara transportlösningar genom att ta till vara på donerad och förbrukad matolja. Green School Bio Bus består av sex bussar och tack vare dessa har enorma mängder koldioxidekvivalenter förhindrats att komma ut i atmosfären. Organisationen vill även utbilda ungdomar om hållbara lösningar, framförallt avfalls- och hälsorelaterade problem kopplade till förbrukad matolja.

DIDARUL ISLAM - 16 år, Kushtia, Bangladesh

Att omvandla miljöförstörelse till möjligheter var 16-årige Didarul Islams mål. Efter tre års arbete har nu Didarul tagit fram en nanoteknologisk anordning för vattenfiltrering. Anordningen är tillverkad av återvunna plastflaskor och bidrar till att lösa problem kopplade till den globala vattenkrisen. Vattenfiltreringen lämpar sig bra i underutvecklade samhällen i geografiskt avlägsna områden som är utan centraliserad vattenförsörjning. Didarul samarbetar nu med WaterAid Bangladesh för att utveckla sin prototyp.

SHREYA RAMACHANDRAN - 16 år, Fremont, USA

16-årige Shreya Ramachandrans initiativ The Grey Water Project lyfter frågan om återanvändning av vatten och vattenkonservering. Idén föddes under en resa i Kalifornien då Shreya såg den rådande torkans konsekvenser i samhället. Där och då insåg Shreya den globala problematiken med vattenbrist och uppfann ett system för att bevara och spara vatten som redan finns och används i våra hem. Genom The Grey Water Project har Shreya nått tiotusentals människor och utbildat dem om fördelarna med att återanvända vatten. Initiativet är idag godkänt av FN:s miljöprogram såväl som en del av The Global Wastewater Initiative (GW21).

VIHAAN & NAV AGARWAL - 15 & 12 år, New Delhi, Indien

När Vihaan och Nav Agarwal var 11 och 14 år påbörjade de sin resa med initiativet One Step Greener: en organisation som strävar efter en framtid där avfall inte existerar. Idén väcktes till liv när bröderna insåg att 30 procent av avfallet som skickades till deponier kunde ha återvunnits, och 50 procent kunde ha komposterats. One Step Greener arbetar för att reducera luftföroreningar samt hälso- och hygienproblem kopplade till nedgrävt avfall. Det gör de genom en upphämtningsservice för torra återvinningsbara material. Istället för att felaktigt eldas upp i avfallsdepåer, hämtas materialet hos människor och skickas till certifierade återvinningsanläggningar för korrekt återvinning. Hittills har organisationen One Step Greener återvunnit över 65 ton avfall, vilket hindrat omkring tre ton koldioxid från att släppas ut i atmosfären. 

Children’s Climate Prize har vuxit för varje år som priset delats ut, men för första gången någonsin har en ny kategori introducerats - ”Clean Air”. Vinnarna i båda kategorier belönas vardera 100 000 SEK för att kunna utveckla sina projekt. Kategorin “Clean Air” har adderats i samband med klimatprisets nya partner – luftreningsföretaget Blueair.

Årets prisutdelning sker den 13 november under en galakväll i Stockholms stadshus. Dagen innan besöker vinnarna Södertälje stadshus för att delta vid Children’s Climate Talks, en mötesplats där vinnarna får chansen att presentera sina projekt mer ingående.

Children’s Climate Prize är grundat av det svenska elbolaget Telge Energi, som i över 11 år tagit ställning för hållbar utveckling genom att uteslutande arbeta med förnybar energi. Initiativet startades då Telge Energi ville göra mer för att bidra till förändring och stötta unga som aktivt engagerar sig i och driver hållbarhetsfrågor.

Presskontakt Children’s Climate Prize:
Jonas Persson
070 824 39 82
jonas@ccprize.org

Om Children’s Climate Prize
Children’s Climate Prize är initierat av det svenska elbolaget Telge Energi, som sedan 11 år tillbaka tagit ställning för hållbar utveckling genom att uteslutande arbeta med förnybar energi. Initiativet startades då Telge Energi ville göra mer för att bidra till förändring och stötta unga som aktivt engagerar sig i och driver hållbarhetsfrågor. Children’s Climate Prize är ett internationellt klimatpris som tilldelas ett barn eller ungdom, 12–17 år, som gjort extraordinära världsförbättrande insatser med fokus på klimat och miljö. Priset instiftades 2016 för att lyfta barn och ungas perspektiv i klimatfrågan, med insikten att det är barnens framtid som står på spel. Finalister och vinnaren utses av en jury. För att läsa mer om Children’s Climate Prize, vänligen besök: http://www.ccprize.org

Media

Media